Produktet

Wine

Verërat e kuqe

Wine

Verërat e bardha

Wine

Pijet e forta alkoolike

RRITJA E RRUSHIT

Kompania Stone castle posedon 2200HA toke punuese nga e cila mbi 600 HA vreshta aktive. Vreshtat e kompanise stone Castle jane te pozicionuara ne bregoret e buta te rahovecit ne naltesi mbi detare nga 350 deri ne 520 metra dhe jane te ekspozuara rrezatimit te gjate djellore gje qe mundëson prodimin e nje rrushi me cilësi shume te larte.
Vreshtat e stone castle kultivohen nen mbikëqyrjen e eksperteve dhe masave me te avancuara agroteknike.

VJELJA

Vjelja e rrushit ne Stone Castle behet me dore nen mbikëqyrjen e stafit Enologjik ku behet vlersimi i pjekurise teknologjike.
Vjelja ne stone Castle fillon nga fillimi i Shtatorit dhe përfundon ne gjysmen e dyte te Tetorit

VJELJA

Vjelja e rrushit ne Stone Castle behet me dore nen mbikëqyrjen e stafit Enologjik ku behet vlersimi i pjekurise teknologjike.
Vjelja ne stone Castle fillon nga fillimi i Shtatorit dhe përfundon ne gjysmen e dyte te Tetorit

RUAJTJA

Në këtë kompani, ruajtja vera është bërë në enë çelik inox dhe në mjedise të veçanta (kryesisht në Tanke nëntokësore) për ruajtje.
Verërat e bardha janë të ruajtura në enë çelik inox, ndërsa kuqe në tanke çelik inox dhe verërat cilësore në fuçi druri që ne kemi një nga më të madh të kapacitetit undergrownd druri bodrum mendje e 5.000.000 litra, ku temperaturat janë konstante gjatë gjithë vitit 13- 16 º C. Ruajtja e verërave paketuara është bërë në depo moderne me sistemin e izolimit dhe temperaturë konstante.